Sponsring och samarbeten

Sponsring och samarbeten

Confidencen är Sveriges äldsta rokokoteater, uppförd av drottning Lovisa Ulrika och kung Adolf Fredrik år 1753 för att i arkitektonisk utformning och tekniska landvinningar kunna mäta sig med hovteatrarna på kontinenten. Här var kompositörer, musiker och artister från både Sverige och övriga Europa verksamma under det sena 1700-talet. Scenen har beträtts av såväl Bellman som av Gustav III i hans första försök i teaterns och operans konst.

Efter nästan 200 år av förfall kunde teatern räddas och restaureras till sin forna glans tack vare operasångerskan Kjerstin Dellert och hennes enträgna kamp för att återuppväcka Confidencen och återskapa byggnaden till en levande teater. Med generösa stöd av donatorer och sponsorer och med hjälp av den långa rad av vår tids främsta artister som framträtt på scenen har Confidencen idag kunnat bli både en unik kulturhistorisk miljö och en av våra mest framstående teater- och operascener.

Att teatern restaurerats i modern tid ger våra besökare möjlighet att uppleva 1700-talsmiljön på nära håll och just så som den såg ut i sin glans dagar. De kungliga salarna och foajéerna kan nyttjas för middagar, utställningar och evenemang. Som teater har vi möjlighet till en bred och omfattande repertoar där teater, nutida dans och nycirkus, klassiska konserter och modern popmusik kan möta världsunika historiska operaproduktioner där hela rokokomaskineriet väcks till liv i skenet av endast levande ljus.

Utöver vårt uppdrag som teater-, konsert- och operascen satsar vi också stort på barnverksamhet och skolföreställningar för att nya generationer ska få ta del av vår historiska miljö och inspireras av scenkonst på högsta nivå.

Vision om framtiden

Vår ständiga strävan är

Att bevara och utveckla byggnaden och verksamheten med grund i vårt historiska arv
Att säkra Confidencens fortlevnad in i framtiden
Att ge konserter och föreställningar på högsta konstnärliga nivå
Att fortsätta det utforskande arbetet i historiska produktioner och i 1700-talsteaterns möjligheter
Att sprida kunskap i Sverige och utomlands om Ulriksdals slottsteater och vår repertoar
Att locka nya besökare och öka intresset för både vår konstnärliga verksamhet och för den kulturhistoriska miljön genom visningar, föreläsningar och evenemang

Sponsring och partner – Trovärdigt, långsiktigt och äkta

Vi erbjuder en möjlighet att samarbeta med Sveriges äldsta rokokoteater, ett historiskt kulturarv i en unik miljö. Ulriksdals Slottsteater Confidencen söker partners för långsiktiga samarbeten.

Vi kan bland annat erbjuda

En unik plats för möten och upplevelser.
Möjlighet till exklusiva abonnerade konserter med tillhörande mat- och dryckesarrangemang.
Tillgång till det bästa inom den klassiska musiken, dansen och sången.
Möjlighet till exponering i program, hemsida, biljetter och annonsering.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur ett samarbete kan se ut.

Lokaler/arrangemang

Hyr våra lokaler, boka föreläsning, konsert, middag, föreställning etc. Här finns möjligheter för unika upplevelser oavsett arrangemang.

Donationer och testamentesgåvor
Kontaktperson Fredrik Forslund, VD

Confidencen erhåller stöd av

Solna Stad
Region Stockholm
Kulturrådet
Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Stiftelsen Ulriksdals slottsteaters ursprungliga främjare

Sven Hagströmer, Fredrik Lundberg, Sven Philip-Sörensen, Anders Wall & Peder Wallenberg

Partners

Ulriksdals Wärdshus, Eriksbergs Catering, Pontus Catering, Kungliga Hovstaterna, Strömma Kanalbolaget, Statens Fastighetsverk

Medlemmar av
Perspectiv – European Route of Historic theatres