Peter Edholm ny ordförande för Stiftelsen Ulriksdals slottsteater Confidencen

Peter Edholm ny ordförande för Stiftelsen Ulriksdals slottsteater Confidencen

Peter Edholm, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Solna, har av Ståthållarämbetet utnämnts till ny ordförande för Stiftelsen Ulriksdals slottsteaters styrelse och ersätter därmed Prinsessan Christina fru Magnuson. Peter överlämnar vice ordförandeposten till Anne Utter. Prinsessan Christina fortsätter sitt engagemang för stiftelsen, nu i rollen som hedersordförande.

– Jag känner mig trygg att lämna över ordförandeskapet nu och är glad över att kunna vara engagerad som hedersordförande. Confidencen har en speciell plats i mitt hjärta efter ett långvarigt och lyckosamt samarbete med Kjerstin Dellert, berättar Prinsessan Christina.

– Jag kommer att fortsätta styrelsens arbete med att säkra verksamhetens långsiktiga finansiering. De ekonomiska bidragen från Solna stad och Stockholms län har höjts och framåt vill vi fokusera på att ge privata aktörer större möjligheter att använda och stötta teatern, säger den nye ordföranden, Peter Edholm.

Under årsstämman den 11 juni valdes även Gunnar Lundberg och Kerstin Schörling in i styrelsen.

– Den nya styrelsen är väl sammansatt av personer med olika erfarenheter och styrkor. De visar ett mycket stort engagemang inför Confidencens fortsatta utveckling, säger Fredrik Forslund, VD för Confidencen.

 

Stiftelsen Ulriksdals slottsteaters styrelse:

Peter Edholm, ordförande
Prinsessan Christina, fru Magnuson, hedersordförande

Anne Utter, vice ordförande
Charlotte Wall
Gunnar Andersson
Sven Hagströmer
Gunnar Lundberg
Hélène Gullberg
Sven Philip Sörensen
Kerstin Schörling
Marie Wallenberg Olsson
Per Arthur Segerström
Tobias Östberg

 

Presskontakt:
Ingrid Wittbom
Pressansvarig, Ulriksdals slottsteater Confidencen
ingrid@confidencen.se   / 08- 85 70 10

Peter Edholm, Ordförande
Peter.Edholm@solna.se / 0707-372008