Hovdansösen Madeleine Onne blir tf teaterchef vid Sveriges äldsta rokokoteater

Ulriksdals Slottsteater – Confidencen är glada över att ha kunnat engagera Madeleine Onne som tillförordnad teaterchef/VD under en period då teaterns ordinarie teaterchef/VD är frånvarande.