En confidence – En fransk, en tysk och Bellman

En confidence - En fransk, en tysk och Bellman 2022
Confidencen Opera & Music Festival
Foto: Martin Hellström