Press photos

Confidencen Opera & Music Festival 2020

Artistic team - Confidencen Opera & Music Festival 2020.

Photo: Martin Hellström

Festival O/Modernt 2018

Söndag 17/6 Chaconnen

Fotograf: Christopher Hästbacka

Festival O/Modernt 2018

Lördag 16/6 Mannen som planterade träd & Lamentation och vederkvickelse: kvartar ner och upp

Fotograf: Christopher Hästbacka

Festival O/Modernt 2018

Fredag 15/6, Älvor, fantasi och folklore

Fotograf: Christopher Hästbacka

Minneskonsert för att hedra Kjerstin Dellert

Varmt tack till alla som deltog vid minneskonserten söndagen den 20 maj för att hedra Kjerstin Dellert. Alla biljettintäkter från konserten går till Kjerstin Dellerts Minnesfond för att stötta verksamheten och den fortsatta driften av Confidencen – Kjerstin Dellerts livsverk. Frivilliga bidrag är mycket välkomna och kan sättas in på bg 5267-4363. Fonden är upprättad av Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater.

Till alla medverkande i minneskonserten, artister och medarbetare, Brunnsvikens Trädgård, Ulriksdals Värdshus samt Kelly and Pling – stort tack till er alla!

Orfeus & Eurydike 2018

Orfeus & Eurydike 2018
Photo: Martin Hellström

Festival O/Modernt 2017

The O/Modernt Seasons
Photo: Christopher Hästbacka

Festival O/Modernt 2017

Return to the roots
Photo: Christopher Hästbacka

Festival O/Modernt 2017

Unmodern at O/Modernt: The Three B's
Photo: Christopher Hästbacka

New graphic design!

Sveriges äldsta rokokoteater, Confidencen, får ny kostym.