Minneskonsert för att hedra Kjerstin Dellert

Varmt tack till alla som deltog vid minneskonserten söndagen den 20 maj för att hedra Kjerstin Dellert. Alla biljettintäkter från konserten går till Kjerstin Dellerts Minnesfond för att stötta verksamheten och den fortsatta driften av Confidencen – Kjerstin Dellerts livsverk. Frivilliga bidrag är mycket välkomna och kan sättas in på bg 5267-4363. Fonden är upprättad av Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater.

Till alla medverkande i minneskonserten, artister och medarbetare, Brunnsvikens Trädgård, Ulriksdals Värdshus samt Kelly and Pling – stort tack till er alla!