Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna till ÅRSMÖTE, som äger rum på

Confidencen måndagen den 29 maj 2017 klockan 18.00
Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet.

Ulriksdal i mars 2017

Per Arthur Segerström
Ordförande