Confidencen Opera & Music Festival Academy

Confidencen Opera & Music Festival Academy

Utlysning av stipendieplatser

Confidencen Opera & Music Festival Academy 2020

Inom ramen för Confidencen Opera & Music Festival under ledning av dirigenten Olof Boman instiftas från och med 2020 en akademi för unga sångare som vill fördjupa sig i barockens stilideal. Fyra sångare får möjlighet att arbeta praktiskt med verk ur barockrepertoaren tillsammans med internationellt erkända coacher inom detta fält och i samspel med professionella musiker ur Confidencen Opera & Music Festival Orchestra. Akademitiden avslutas med en konsert i Ulriksdals slottskapell där Dietrich Buxtehudes verk Membra Jesu Nostri från 1680 ger de medverkande sångsolisterna möjlighet att uttrycka sig i arior, duetter och ensembler. Sångarna coachas under instuderingen av tenoren Anders J. Dahlin, organisten och musikaliska ledaren Johan Hansson Lindström samt dirigenten Olof Boman.

Stipendiaterna kommer också att medverka i ett koreograferat framförande av Henry Purcells hyllningskantat Hail! Bright Cecilia – Ode to St. Cecilia från 1692 som ges i Confidencens teatersalong under musikalisk ledning av Olof Boman och i koreografi av Sara Ekman.

Dirigenten Olof Boman kommer dessutom att tillsammans med utvalda experter leda sångarna i en utbildning i konstnärligt entreprenörskap. Vid en serie tillfällen under våren kommer de att vägledas i barockens repertoar, hur ett konsertprogram och en produktion sätts samman och hur det marknadsförs till en tänkt publik.

Med instiftandet av en akademi vid Confidencen Opera & Music Festival vill Confidencen bidra till att tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns i Sverige och Europa inom barockrepertoaren och som samlas på Confidencen under sommarsäsongen. Genom att låta unga sångare arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med etablerade musiker inom detta fält ges möjlighet till tillväxt och utveckling i genren och ett intresse hos en ny generation sångare som får upptäcka en konstnärlig potential och en marknad för denna repertoar. Genom coachning i entreprenöriella egenskaper skapas förutsättningar hos artisterna att påverka sina egna karriärer och uttrycksmöjligheter och i förlängningen det svenska och internationella musiklivet.

De sångare som väljs ut till akademin tilldelas ett stipendium om vardera 15 000 kronor.

Plats: Ulriksdals slottsteater Confidencen
Datum: 28/7–9/8 2020 samt ett par tillfällen under våren

Medverkande coacher:
Olof Boman, dirigent och konstnärlig ledare
Anders J. Dahlin, tenor
Johan Hansson Lindström, organist

Till akademin söks två sopraner, en mezzosopran/alt och en baryton/bas.
Sökande ska minst ha påbörjat en sångutbildning på högskolenivå och vara födda 1990 eller senare.

Ansökan ska innehålla en motivering till varför den sökande vill antas till akademin. Till ansökan bifogas CV samt två ljudfiler innehållande en aria ur barockrepertoaren och en valfri aria.

Ansökan skickas per e-post till info@confidencen.se senast den 29 februari 2020.

Confidencen Opera & Music Academy genomförs med stöd av Anders Walls stiftelse.